Cejn velký

lopaťák ze Zaječic

Cejn velký
1.39 kg
50 cm
montyjack
úroveň 2

cejn ze Zaječic

Cejn velký
2.3 kg
55 cm
montyjack
úroveň 2

Cejn Velký z Mušova

Cejn velký
2.8 kg
59 cm
Jaroslav001
úroveň 3

S feedrem na řeku 1.3.2014

Cejn velký
2 kg
50 cm
Jetty
úroveň 1
8.0/10

Cejn Velký z Mušova

Cejn velký
2.8 kg
59 cm
Jaroslav001
úroveň 3

cejn ze Zaječic

Cejn velký
2.3 kg
55 cm
montyjack
úroveň 2

S feedrem na řeku 1.3.2014

Cejn velký
2 kg
50 cm
Jetty
úroveň 1
8.0/10

lopaťák ze Zaječic

Cejn velký
1.39 kg
50 cm
montyjack
úroveň 2

Cejn Velký z Mušova

Cejn velký
2.8 kg
59 cm
Jaroslav001
úroveň 3

cejn ze Zaječic

Cejn velký
2.3 kg
55 cm
montyjack
úroveň 2

S feedrem na řeku 1.3.2014

Cejn velký
2 kg
50 cm
Jetty
úroveň 1
8.0/10

lopaťák ze Zaječic

Cejn velký
1.39 kg
50 cm
montyjack
úroveň 2

S feedrem na řeku 1.3.2014

Cejn velký
2 kg
50 cm
Jetty
úroveň 1
8.0/10

Cejn Velký z Mušova

Cejn velký
2.8 kg
59 cm
Jaroslav001
úroveň 3

cejn ze Zaječic

Cejn velký
2.3 kg
55 cm
montyjack
úroveň 2

lopaťák ze Zaječic

Cejn velký
1.39 kg
50 cm
montyjack
úroveň 2

Cejn Velký z Mušova

Cejn velký
2.8 kg
59 cm
Jaroslav001
úroveň 3

cejn ze Zaječic

Cejn velký
2.3 kg
55 cm
montyjack
úroveň 2

lopaťák ze Zaječic

Cejn velký
1.39 kg
50 cm
montyjack
úroveň 2

S feedrem na řeku 1.3.2014

Cejn velký
2 kg
50 cm
Jetty
úroveň 1
8.0/10
  • Cejn velký, 59cm, 2.8kgJaroslav001
  • Cejn velký, 55cm, 2.3kgmontyjack
  • Cejn velký, 50cm, 2kgJetty
  • Cejn velký, 50cm, 1.39kgmontyjack

Cejn velký patří k naším nejrozšířenějším rybám. Dokázal se velmi dobře adaptovat podmínkám ve všech stojatých vodách a také i v říčních tocích. Patří mezi nejpočetnější druhy a někde i převažuje nad ostatními druhy ryb. Cejn se od ostatních kaprovitých ryb liší především vysokým a plochým tělem. S nadsázkou se dá říci, že jeho zdolávání může spíše připomínat vytažení poklice z vody. Větší šupiny než u ostatních cejnů jsou z počátku stříbrné a postupným růstem zlatavější až tmavší. Dalším typickým znakem cejna velkého je vzhledem ke jeho tělu malá hlava s výraznými ústy, která dokáže směrem dolů výrazně vysunout, což mu umožňuje snáze přijímat potravu ze dna. Ploutve jsou tmavé, z nichž je hřbetní ploutev úzká a poměrně vysoká. U cejnů tak typická řitní ploutev je také dlouhá, ale přeci jen kratší než např. u cejna perleťového a siného.


Pokud má cejn ideální podmínky, roste poměrně rychle. Obecně je růst cejnů různý a závisí na prostředí, ve kterém žijí. Ve vodách s nedostatkem dravců často dochází k jejich přemnožení a v hejnech cejnů najdeme spíše menší jedince. Průměrná velikost cejnů velkých v našich vodách je mezi 20 – 40 cm. Trofejní úlovky se pohybují zhruba kolem 60 – 70 cm a nechají se ulovit především ve větších řekách nebo rozlehlejších nádržích. Obecně se této kaprovité rybě daří ve větších rybnících, pískovnách ale samozřejmě také v cejnovém pásmu řady větších řek. Pohybuje se v hejnech, která mohou být i velmi početná a jsou velmi častým úkazem. Hejna se zdržují často na totožných místech. Jelikož jim svědčí vodní nádrže s měkkým až bahnitým dnem, většinu dne tráví právě zde a hledají potravu. V nočních hodinách hledají potravu naopak v mělkých oblastech. Právě zde často nachází zbytky vyhozených nástrah od rybářů a naplavené zbytky. Jejich jídelníček obsahuje hlavně drobné organismy, které najdou na dně až po plankton.


I když cejnů ubývá, patří stále k nejpočetnějším rybám v našich revírech. Větší jedinci nejsou pouze cílem rybářů, ale také přirozených predátorů. Za hlavní přirozené nepřátelé tak můžeme považovat např. sumce a větší štiky. Hejna středně velkých a malých cejnů jsou často podrobena útokům štik a candátů. Potěr a jikry již jsou potravou pro většinu druhů ryb.


Jikry jsou většinou uloženy na místech s hojným počtem vodního rostlinstva v podobě trávy, kořenů apod. Právě taková místa počátkem jara velká hejna cejnů hledají a často tak projíždějí kolem břehů, najíždějí do zátočin nebo přítoků, kde se především v nočních hodinách třou. V tomto období se tře celá řada ryb a především druhy bílé ryby se často třou společně s cejny. Výsledkem je řada zkřížených jedinců. Nejčastěji se jedná o křížence cejna a plotice.


Cejn velký je velmi častým úlovkem na většině našich revírů. U řady rybářů se jedná o ne příliš populární úlovek, ale u jiných představuje velmi zajímavý lov. Zpravidla se na jednom místě vyskytuje více jedinců a tak se nechá čekat mnoho záběrů během krátkého časového úseku. Lov větších cejnů je mnohem náročnější, jelikož větší jedinci mívají jiné návyky a jsou více opatrní. 

nahrávám (v případě pomalejšího internetové připojení může trvat i několik minut)