Jelec tloušť

Tloušť starosta

Jelec tloušť
3.3 kg
61 cm
jan.hostalek
úroveň 1
8.0/10

Tloušť starosta

Jelec tloušť
3.3 kg
61 cm
jan.hostalek
úroveň 1
8.0/10

Tloušť starosta

Jelec tloušť
3.3 kg
61 cm
jan.hostalek
úroveň 1
8.0/10

Tloušť starosta

Jelec tloušť
3.3 kg
61 cm
jan.hostalek
úroveň 1
8.0/10

Tloušť starosta

Jelec tloušť
3.3 kg
61 cm
jan.hostalek
úroveň 1
8.0/10
  • Jelec tloušť, 61cm, 3.3kgjan.hostalek

Jelec tloušť patří mezi naše běžně vyskytující se ryby. Tloušť je ze všech jelců žijících na našem území největší. Zatímco u proudníka se maximální délka pohybuje kolem 30 cm a u jesena přes 40 cm, u tlouště jsou za trofejní úlovky v dnešní době považovány kusy s délkou kolem 60 cm. Vzhledem k tomu, že tloušť roste pomalu, jsou takto velké úlovky jedinečné. Běžně jsou v našich vodách loveni tloušti s délkou přibližně 20 - 40 cm a za pěkný úlovek se již dá považovat i tloušť přesahující 50 cm.


Tato kaprovitá ryba a největší zástupce jelců se od svých příbuzných jesena a proudníka liší v první řadě velikostí těla, které je s přibývajícím věkem poměrně mohutné a je pokryto velkými šupinami s viditelným tmavým lemováním. Stejně jako u všech jelců jsou typickým znakem ústa, která jsou i u tlouště velmi velká a i když se jedná o kaprovitou rybu, nenajdeme zde vousky. Vzhled tlouště ještě dokreslují jeho řitní ploutev a břišní ploutve, které jsou oproti ostatním ploutvím načervenalé.


Jelce tlouště tedy můžeme označit za celkem atraktivní rybu, která je oblíbená u řad rybářů. Tloušť sice nepatří mezi nejbojovnější nebo mezi největší ryby, ale to vše je nahrazeno jeho hojným výskytem, téměř celoroční aktivitou a hlavně snadností lovu. Je možné ho bez potíží ulovit na všechny možné způsoby (nejčastější je například plavaná nebo i položená) a pokud zrovna nejdou ryby, na které je lov cílen, tloušti nejspíše nezklamou. Jejich potravní všežravost a aktivita však není všemi rybáři vítána a někteří rybáři tlouště spíše zatracují.


Tloušť se živí živočišnou i rostlinnou potravou snad všeho druhu. Spořádá takřka vše od veškerého hmyzu přes uhynulé živočichy až po menší rybky. Z rostlinné potravy to jsou například řasy a listy vodních rostlin. Jeho aktivita je až na mrazivé měsíce neustávající a i přes svou všežravost dokáže být i vybíravý. Tloušť se vyskytuje snad ve všech našich tekoucích vodách a ideálním prostředím pro lov tloušťů jsou větší řeky a potoky, ale najdeme ho také i ve stojatých vodách. Pohybuje se jak u dna tak i na hladině. Často vytváří hejna, která jsou na hladině často vídaným jevem a nechá se zde poměrně snadno ulovit. To samozřejmě není pravidlem pro velké tlouště, kteří stejně jako ostatní velké ryby, nemají stejné návyky jako jejich menší příbuzní.

nahrávám (v případě pomalejšího internetové připojení může trvat i několik minut)