Karas obecný

Karas

Karas obecný
0.25 kg
20 cm
Vendeis
úroveň 1
8.0/10

Kapříček

Karas obecný
1.6 kg
42 cm
Vendeis
úroveň 1
10.0/10

Kapříček

Karas obecný
1.6 kg
42 cm
Vendeis
úroveň 1
10.0/10

Karas

Karas obecný
0.25 kg
20 cm
Vendeis
úroveň 1
8.0/10

Kapříček

Karas obecný
1.6 kg
42 cm
Vendeis
úroveň 1
10.0/10

Karas

Karas obecný
0.25 kg
20 cm
Vendeis
úroveň 1
8.0/10

Kapříček

Karas obecný
1.6 kg
42 cm
Vendeis
úroveň 1
10.0/10

Karas

Karas obecný
0.25 kg
20 cm
Vendeis
úroveň 1
8.0/10

Kapříček

Karas obecný
1.6 kg
42 cm
Vendeis
úroveň 1
10.0/10

Karas

Karas obecný
0.25 kg
20 cm
Vendeis
úroveň 1
8.0/10
  • Karas obecný, 42cm, 1.6kgVendeis
  • Karas obecný, 20cm, 0.25kgVendeis

Karas obecný patří mezi klasické druhy kaprovitých ryb. Dříve byl součástí snad všech stojatých vod a byl považován spíše za plevelnou rybu. V dnešní době je tomu již jinak a karas obecný byl vytlačen karasem stříbřitým. Býval také velmi oblíbenou nástrahou pro lov štik i sumců, a to dík své někdy až neuvěřitelné výdrži. Stačí si jen vzpomenout, jak dlouhé hodiny nastražený karásek dokázal svým neustálým pohybem lákat různé dravce. Jeho nesmírná odolnost mu umožňuje přežít i ve pro ostatní druhy ryb nesnesitelných a na kyslík chudých vodách. Často tak bývá v různých malých rybničních a zarostlých tůních převládajícím druhem a tvoří zde velkou populaci menších karásků, kteří nedosahují tak velkých rozměrů jako karasové v ideálních podmínkách . I přes to se karas obecný stává vzácným druhem a v řady našich revírů ho již nenajdeme. Nenávratně jsou pryč doby, kdy stačilo na rybníku zvednout čeřen a v něm bylo hned několik karásků (obecných).


Karas obecný se svým vzhledem blíží k hlavní kaprovité rybě kaprovi. Karas je menší a hlavním rozdílem je, že karas nemá vousky a již po hmatu se dají zjistit drsné skřele. Karasovo tělo je poměrně vysoké a ploché se zlatými šupinami, které mají tendenci měnit barvu dle prostředí. Například karasové žijící v lesních rybnících, na jejichž hladinu dopadá málo světla, jsou mnohem tmavší než ti, kteří se vyskytují např. v pískovnách s čistou a průzračnou vodou. Právě v pískovnách, rybnících a menších stojatých vodách můžeme karase obecného ulovit. Na většině území jej nahradil karas stříbřitý a postupem času hrozí, že ulovit karase obecného bude spíše náhoda.


V ideálních podmínkách, což jsou především větší vodní plochy, kde karas rozhodně není převažujícím druhem, se může dožít i věku 10 let. Za tuto dobu se jeho délka dostat ke 40 cm a vážit může něco kolem 1 kg. Karas obecný tedy neroste rychle a pokud se jedná o malé zarostlé rybníky, kde je přemnoženým a hlavním druhem, jeho délka se díky nedostatku potravy pohybuje jen kolem 10 cm. V menších rybnících žije většinou jednotlivě a ve větších vodních nádržích či pískovnách občas tvoří malá hejna. Většinou se pohybuje v mělčích místech hojně zarostlých rostlinstvem a hledá zde potravu v podobě planktonu a menších organismů. Na druhou stranu je karas obecný oblíbenou kořistí štiky nebo sumce. Pokud jde o soužití s jiným druhy ryb, tak se karas občas při výtěru kříží s kaprem. Můžeme se pak setkat s karasy, kteří jsou poměrně velcí a mají například i vousky. Ty jsou však menší než u kapra a zároveň si karas dále ponechává své typické znaky, které ho jednoznačně od kapra odliší. Je to například menší hlava s méně vysunovatelnými ústy nebo hrubé skřele.


Karas obecný dříve představoval běžnou rybu, která byla doplňkem všech kaprovitých vod. Především než k cílenému lovu, byl díky své výdrži hojně využíván jako nástraha. Nyní je však jeho výskyt značně ohrožen a jeho roli nahrazuje karas stříbřitý.

nahrávám (v případě pomalejšího internetové připojení může trvat i několik minut)